Begin

   Volgende >
19.00 Weekssluiting Weidebeek
Datum: 24 oktober 2014
Samenvatting: Voorganger: ds. H.J. van Marle
meer >>

9.30 Kerkdienst op Loco-radio vanuit de Vredeskerk, Wezep
Datum: 26 oktober 2014
meer >>

9.30 Morgendienst
Datum: 26 oktober 2014
Samenvatting: Voorganger: ds. J.P. van Ark
meer >>Liturgieën:
    
Zondag 26 oktober 09.30uur:
  

 

Zondag 26 oktober 19.00uur: 
             
 

In het kader van het thema ‘zoeken‘ is ervoor gekozen om ons ook af te vragen wat onze plaats als protestants-christelijke gemeente is tussen de grote wereldreligies: 
Jodendom, Islam en Boeddhisme.
Hoewel die elk ook weer hun eigen variatie in verschijningsvormen kennen, willen we in een drieluik toch proberen er een (globaal) beeld van te krijgen.Deze eerste keer is het Jodendom aan de beurt. We zijn daarvoor uitgenodigd in de synagoge van Zwolle, waar mevr. Rebekka Tiesinga ons zal vertellen over de Joodse traditie en waar we zicht kunnen krijgen op de Joodse rituelen bij het bezoek aan de synagoge.
Dit bezoek vindt plaats op 28 oktober om 19.30uur in de synagoge te Zwolle.
Coördinatie: Jaap Reiling, 038-3763611 / e-mail: j.reiling@chello.nl
Kosten deelname € 4,- p.p.


Elk jaar wordt in oktober een speciale zangdienst gehouden in de Herv. Pauluskerk voor mensen met beperkingen . En altijd is er een koor of muziekgroep aanwezig die op hun wijze de liederen begeleid. Dit jaar zal op zondagavond 26 oktober om 19.00 uur het Schuylenburgs mannenkoor uit Apeldoorn onder leiding van Zwier van der Weerd aanwezig zijn. Samen met de gemeente hopen we op een gezegende kerkdienst. Het thema zal zijn: “Ruwe stormen mogen woeden “ want dit hoort bij de tijd van het jaar. De herfst is een tijd van onstuimigheid . Het leven van ons mensen kent ook vaak van die onstuimige tijden, waar mensen in vast kunnen lopen. Als alles nacht is hoe moet het dan verder ? Op wie kunnen we dan vertrouwen ? In de dienst zullen vele bekende liederen gezongen worden. Voorganger is Dhr. B.Greveling.
Jong en oud van harte welkom !!!
Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting en een kopje koffie/ thee/en frisdrank.


Het bestuur van de Confessionele Beweging Regio Zwolle organiseert voor het komende winterseizoen 2014 – 2015 weer een aantal avonden in de regio voor leden en belangstellenden. 

De eerste avond zal worden gehouden op donderdag 23 oktober 2014 in de Pauluskerk, Van Limburg Stirumlaan 18, 8091 CK, Wezep.

De aanvang is om 20.00 uur, de koffie / thee staat vanaf 19.30 uur voor u gereed.
Spreker op deze avond is : Ds. W. Dekker uit Oosterwolde, over het onderwerp:
“Heeft het christelijk geloof in Europa nog toekomst?”

In zijn beroemde gevangenisbrief van 30 april 1944 zei Bonhoeffer, dat we in Europa een nieuwe tijd tegemoet zouden gaan, een tijd zonder enige religie. Hoe kijken we na zeventig jaar op deze uitspraak terug? Hoe kijken we als christenen naar de toekomst? Wat staat ons te doen? .

Na de pauze is er ruime gelegenheid om met Ds. Dekker van gedachten te wisselen.
Komt u ook? U bent van harte welkom.
Neemt u ook nog andere belangstellenden mee? Ook zij zijn van harte welkom.

namens het bestuur van de
Confessionele Beweging Regio Zwolle
E. Mechielsen.(secretaris)